Persberichten:

– Artikel over Groen en Heem in Uitstraling201708 Augustus 2017
– Gemeente Valkenswaard gaat over tot handhaving gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaan: GENH_Persbericht_PB2016-05

– Samenvoeging Vereniging Natuurbehoud Waalre en Groen en Heem Valkenswaard: GENH_Persbericht_PB2016-04

– Brabants Burgerplatform ‘Minder Beesten’ opent een petitie: GENH_Persbericht_PB2016-03

– Groen en Heem Valkenswaard e.o. verzet zich tegen de plannen Mega – Wellnesscomplex sportpark Den Dries: GENH_Persbericht_PB2016-02

– Samenvoeging Vereniging Natuurbehoud Valkenswaard en Groen en Heem Valkenswaard e.o.: GENH_Persbericht_PB2016-01

Jaarverslagen:

– GENH Jaarverslag 2018

– GENH_Jaarverslag_2017
GENH_Jaarverslag_2016
GENH_Jaarverslag_2015

Inspraakreacties, zienswijzen, Wob-verzoeken, bezwaarschriften:

2019:

GENH 20190120-04 zienswijze ontwerpbp ontsluitingsweg t.h.v. Mgr Smetsstraat 40

GENH 20190603 brief Waalre Landgoed Eeckenrhoode

GENH 20190612-24 zienswijze aanvraag vergunning Wnb N69

2018:

– GENH 20180703-24 bezwaar kapvergunning 12 moeraseiken aan Haagstraat

– GENH 20180219-10 zienswijze ontwerpplan Nieuwe Waalreseweg 199

2017:

– 10-1-2017 zienswijze Natura2000 Ontwerpbeheerplan 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux: 20170110 GenH 

– 31-3-2017 reactie Groen en Heem plannen verbreding fietspad over de Malpie: GENH_20170331-06

– 02-03-2017 handhavingsverzoek Provincie Noord-Brabant vanwege Eurocircuit en aantasting Natura2000-waarden: GENH 20170203 

– 15-6-2017 Wob-verzoek Eurocircuit: GENH_20170615-10

– 13-7-2017 bezwaar Wob-verzoek 15-6-2017: GENH_20170713-12

– 06-9-2017 bezwaar omgevingsvergunning OV 2017.048, aanleg fietspaden en bouw van bruggen in gebied Dommeldal Oost en Oost-West: GENH_20170906-15 bezwaar aanleg fietspaden Dommeldal Waalre

2016:

– inspraakreactie Nota Ruimtelijke Kwaliteit: GENH 20160111-02

– reacties natuurverenigingen op Milieubeleidsplan 2016-2019: GENH 20160106-01

2015:

– inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ” Veegplan binnen bebouwde kom”: GENH_20151207-04

– inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Valkenswaard Noord: GENH_20151113-03

Diverse:

-Dommelkwartier, Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, maart 2014:  Cultuurhistorische Analyse Dommelkwartier Valkenswaard 2014
– Instandhouding Cultuurhistorische waarden Weegbree en de Smelen, Groen en Heem Valkensward e.o.. spetember 2016:instandhouding-cultuurhistorische-waarden-september-2016

Geef een reactie