Loonderweg 42 (Warande) Waalre

 

April 2023

Groen en Heem heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning voor de herbouw van een stal op het perceel Loonderweg 42 te Waalre. We hebben ook een handhavingsverzoek ingediend.

De herbouw van een stal lijkt natuurlijk niet zo heel erg. Maar in dit geval heeft het er alle schijn van dat dat niet de stal wordt herbouwd, zoals de vergunning toestaat, maar dat er sprake is van de bouw van een chalet.

De vergunning is naar onze mening onterecht verleend omdat het bestemmingsplan Buitengebied van Waalre deze bouw niet toelaat. Het bouwwerk past niet in het beschermde cultuurhistorische dorpsgezicht Loon. 

Het is ook niet duidelijk of de stal die er nu staat wel mag staan. Uit navraag bij de gemeente Waalre bleek dat er in het verleden geen vergunning is afgegeven. Als de stal al illegaal was, dan kan hij ook niet herbouwd worden.

Een deel van de stal ligt ook in het Natuur Netwerk Brabant. Bouwen op dat deel van het perceel mag niet. Er heeft ook geen natuuronderzoek plaatsgevonden.

We zijn in afwachting van de beslissing op het bezwaar en op het handhavingsverzoek. De wettelijke termijn waarbinnen de gemeente Waalre een besluit moet nemen is al ruimschoots verstreken in oktober 2023.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn kun je die hier lezen.