Groen en Heem

Groen & Heem

Wat wil Groen en Heem bereiken? Doelstelling en Missie

Hieronder tref je de officiële doelstelling aan van onze vereniging. Kortweg komt het hier op neer: we willen onze natuur- en cultuurhistorische waarden een stem geven. Om te voorkomen dat ze opgeofferd worden aan vage algemene belangen of vaak ook aan individuele belangen. En we werken strikt volgens de wetten die deze waarden beschermen.

Doelstellingen Groen en Heem:

het krachtig stimuleren van positieve ontwikkelingen op het gebied van natuur- milieu- en cultuurhistorie, deze ondersteunen en aanvullen; daartoe zal de vereniging het beleid en plannen van overheden en van overige organisaties en instanties op een positief kritische wijze op de voet volgen en (wanneer nodig) bezwaarschriften en zienswijzen indienen en/of bestuursrechtelijke procedures voeren;

optreden als gesprekspartner van bovengenoemde belanghebbenden met betrekking tot natuur- milieu- en cultuurhistorische aspecten;

het stimuleren, ontwikkelen en coördineren van initiatieven gericht op natuur- milieu- en cultuurhistorisch gebied van educatieve aard, o.a. gericht op versterking van het ecologisch bewustwordingsproces;

overleg en samenwerking met andere relevante partijen. Gestreefd wordt om deskundigheid te delen en, wanneer mogelijk, om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen en/of uit te voeren;

het bieden van een toegankelijk platform voor inwoners van Valkenswaard, Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre door middel van het opzetten en onderhouden van een website;

streven naar actieve participatie van mensen uit alle leeftijdsgroepen uit Valkenswaard, Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre, waarbij extra inspanning zal worden gericht op participatie van jongeren;

andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen.

Groen en Heem is een vereniging. Je kunt lid worden en meedenken over wat Groen en Heem moet doen.

Als je officiële statuten wilt lezen zoals deze zijn vastgelegd bij de notaris dan kun je die hier downloaden.

Groen en Heem is te bereiken op info@groenenheem.nl
en via Postbus 567 5550 AN Valkenswaard