Groen en Heem Valkenswaard en omstreken

Groen & Heem

Vereniging

Een vereniging is een organisatie met leden en een bestuur. Minstens één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. En over de besteding van de financiën. Ook laat het middels een begroting zien hoe het het komend jaar met de financiën zal gaan. Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Ook kunnen de leden tijdens deze vergadering voorstellen doen met betrekking tot het te voeren beleid. Wat is voor de vereniging belangrijk en wat niet? Uiteraard is het bestuur het hele jaar door te bereiken en zijn voorstellen vanuit de leden ook het hele jaar van harte welkom.

Iedereen kan lid worden. Voor minimaal € 10,- per jaar ben jij en al je gezinsleden lid. Behalve inspraak op de algemene ledenvergadering krijg je daarvoor ook 4 keer per jaar het bulletin en kun je gratis deelnemen aan de excursies onder deskundige leiding die regelmatig georganiseerd worden.

Uw steun of deelname is welkom!

De vereniging werkt met vrijwilligers en heeft leden nodig. Want hoe groter de vereniging, des te sterker is onze stem en onze invloed op de besluitvorming van gemeenten en andere overheden. We streven naar een actieve participatie van mensen uit alle leeftijdsgroepen waarbij extra inspanningen worden verricht voor participatie van jongeren.

Groen en Heem Valkenswaard en omstreken is te bereiken op info@groenenheem.nl
en via Postbus 567 5550 AN Valkenswaard