Grensweg 15 Borkel en Schaft.

 

Oktober 2023

Inmiddels ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage tot 6 december 2023. Klik hier om naar de site van de gemeente Valkenswaard te gaan. Op de site heb je de keuze om verder te klikken naar 2 sites om de plannen in te zien. Ook kun je daar lezen dat iedereen een zienswijze kan indienen.

Februari 2022

In februari 2022 heeft de gemeente Valkenswaard een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd Het betreft de oprichting van een nieuw hippisch paardenbedrijf op een plek waar eerst een gemengd varkensbedrijf was gevestigd. Men stelt dat het nieuwe paardenbedrijf gevestigd kan worden omdat het de stikstofrechten van het al jaren geleden beëindigde varkensbedrijf zou kunnen gebruiken.

Wij hebben een kritische inspraakreactie ingediend en zijn in afwachting van verdere ontwikkeling van het plan.