De werkgroep Natuurbehoud Waalre is ontstaan uit de Vereniging Natuurbehoud Waalre die zich keerde tegen de aanleg van het snelfietspad over de Oude Spoorbaan door de gemeenten Waalre en Valkenswaard. Op het moment dat de aanleg van het fietspad definitief werd, is gekeken naar een behoud van kennis en kwaliteit uit de bestaande groep. Er werd al samengewerkt met Groen en Heem Valkenswaard. Het leek ons logisch om de belangen van ‘groen’ Waalre veilig te stellen en een werkgroep voor Waalre binnen Groen en Heem te bemensen (persbericht)
Sinds dat moment hebben Marion Hinderdael en Sergé Bogaerts, die ook bij de vereniging betrokken waren, deze rol op zich genomen. De insteek vanaf dat moment is breder geworden dan het fietspad alleen, maar dit blijft natuurlijk wel een belangrijk aandachtspunt.

Waar willen we ons de komende tijd op richten?
– handhaving effecten van het fietspad op de omgeving (verlichting, gemotoriseerd verkeer, etc.)
– natuurcompensatie binnen de gemeente zoals Dommeldal/De Hogt
– beleidsontwikkelingen rond natuur- en bosbeheer
– relatie met de gemeente Waalre en met andere natuur- en milieuorganisaties zoals IVN

We zijn nog aan het verkennen hoe we dit verder gaan vormgeven. Er hebben onder andere al gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Waalre en met andere milieugroeperingen. Ook gaan we meer publiciteit zoeken en hopen op een ledengroei vanuit Waalre. Eén van de eerste activiteiten die op de planning staat is in ieder geval een presentatie van Sergé over de amfibieën en reptielen van Valkenswaard en omstreken op de algemene ledenvergadering op 22 mei aanstaande (informatie volgt later). Zowel leden als niet-leden zijn daar van harte welkom. Bekijk hier de presentatie: herpetofauna van valkenswaard en omstreken.

Mochten jullie al eerder met ons contact op willen nemen dan kan dat al via ons e-mail adres:
werkgroepnatuurbehoudwaalre@gmail.com

foto bord naast oude spoorbaan molenven-waalre (1)