Groen en Heem

Groen & Heem

Hoezo overal tegen?

Er zijn mensen die het idee hebben dat Groen en Heem overal tegen is.

Groen en Heem wil opkomen voor de belangen van de natuur en voor cultuurhistorische belangen. Zij hebben zelf geen stem en daarom wordt er vaak maar beperkt of geen rekening mee gehouden. We leven met zijn allen dicht op elkaar, maar ook dicht tegen de natuur. Zeker in onze omgeving. Die natuur is kwetsbaar en al heel lang worden allerlei ontwikkelingen in gang gezet die slecht zijn voor de natuur. Johan Remkes (VVD) die gevraagd is om eens duidelijk op papier te zetten hoe het stikstofprobleem opgelost kan worden noemde zijn rapport niet voor niets: “Niet alles kan“. En dat ging nog alleen over het stikstofprobleem (wat overigens een enorm probleem is). Dan hebben we het nog niet over de druk van toerisme in de natuur, de vervuiling door industrie (o.a. pfas), plastic, verkeer, de doorsnijding door wegen waardoor de natuur steeds verder opgeknipt wordt, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit.

De natuur wordt dus bedreigd, en wij zijn van mening dat dat moet stoppen. Na ons komen nog veel generaties die net als wij niet zonder natuur kunnen. En door nu steeds kleine beetjes van de natuur te vernietigen is er over pakweg 50 of 100 jaar niet veel meer over. Inmiddels is duidelijk dat de mens niet zonder natuur kan.
Ons streven is dus om allerlei ontwikkelingen te beoordelen op hun schade voor de natuur en cultuurhistorische zaken als landschap, oude paden, maar ook gebouwen die de moeite waard zijn om te bewaren. En als we tegen dergelijke ontwikkelingen via de wet iets kunnen doen, dan doen we dat.

Als overheden zoals gemeenten, maar ook particulieren, hun plannen vooraf met ons doorspreken dan kunnen we in een vroeg stadium aangeven wat beter kan, of anders kan, of beter achterwege kan blijven. Dat bespaart een hoop ergernis, een gang naar de rechter, moeite, geld en tijd. Elders op deze site vindt u voorbeelden van overleg vooraf wat heeft geleid tot soms heel verrassende uitkomsten in het voordeel van beide partijen.

Overal tegen? Nee dus. Maar net doen of er niets aan de hand is met de natuur om ons heen en als een blind paard tekeer gaan, daar zijn we wel tegen. Want het kan anders!

Groen en Heem is te bereiken op info@groenenheem.nl
en via Postbus 567 5550 AN Valkenswaard