Groen & Heem

September 2018

De gemeenteraad heeft in september het bestemmingsplan Kromstraat 75-77 vastgesteld. In overleg met bewoners beraden we ons op verdere stappen richting Raad van State.

April 2018

De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan Kromstraat 75-77, Valkenswaard ter inzage gelegd. Het plan behelst de sloop van de huidige woningen en vervolgens nieuwbouw. Naast de bouw van twee woningen wil de gemeente de bouw mogelijk maken van een vier tot vijf recreatiewoningen.

Een groot aantal omwonenden verzet zich tegen de plannen en Groen en Heem ondersteunt hen daarbij.

Het plangebied is gelegen in een zeer cultuurhistorisch waardevol gebied waar vestiging van een bedrijf niet is toegestaan. De gemeente spreekt naar onze mening ten onrechte over kleinschalige accomodatie.

Zowel omwonenden als Groen en Heem hebben bij de gemeente een zienswijze ingediend.

De zienswijze van Groen en Heem kunt u raadplegen via onderstaande link:

GENH 20180417-19 zienswijze ontwerpbp Kromstraat 75-77