Juli 2022

Bestemmingsplan voor uitbreiding van horeca in Rijtuigenmuseum in de Molenstraat

Bij het rijtuigenmuseum bestaat de behoefte om te komen tot een forse uitbreiding van de horeca-activiteiten. Tot nu toe was ondergeschikte horeca toegestaan. Het rijtuigenmuseum wil ook twee keer per week feesten en partijen gaan organiseren voor maximaal 150 personen. Groen en Heem heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan, vanwege het ongewenst zijn van dergelijke luidruchtige activiteiten met een grote verkeersaantrekkende werking in een gebied dat grenst aan het stiltegebied van de Malpie. Ook is Groen en Heem van mening dat de negatieve effecten ten gevolge van stikstofdeposities op het zeer kwetsbare Natura2000-gebied onvoldoende zijn onderzocht. Zo wordt geen rekening gehouden met de extra verkeersbewegingen van de feesten en partijen.