Bestemmingsplan voor bouw 11 villa’s Kromstraat-Luikerweg te Valkenswaard.

 

Met de gemeente Valkenswaard is overleg geweest over de plannen om 11 vrijstaande woningen te  bouwen op het braakliggende terrein aan de Luikerweg, waar ruim achttien jaar geleden de kapitale villa van de familie Suurland uitbrandde.

Het gaat om koophuizen in het ‘dure segment’, op een ruim perceel. Op het terrein staan vele waardevolle en monumentale bomen en de gemeente stelt de eis dat zoveel mogelijk bomen worden geïntegreerd in het plan. Een inventarisatie en een contra-analyse door een door Groen en Heem aangewezen bureau, de Bomenunie Nederland b.v, hebben plaatsgevonden.
De fase van het overleg met de gemeente omtrent de inventarisatie van de te behouden bomen verliep erg stroef. De gemeente hield vast aan de eigen inventarisatie.
Het overleg met de afdeling Ruimtelijke Ordening verliep minder problematisch. Het overleg over de juridische bescherming van de bomen in het bestemmingsplan, ging na een aarzelend begin, veel positiever. Veel van onze opmerkingen die we in een zienswijze op het bestemmingsplan hebben aangegeven zijn overgenomen, waardoor de noodzakelijke juridische bescherming van de te behouden bomen, ook na de bouw van de woningen, beter is gewaarborgd.

We zijn verheugd dat uiteindelijk het vroegtijdige overleg heeft geleid tot een eindresultaat waar een ieder tevreden mee kan zijn.