1 december 2016

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat op 1 december het college van burgemeester & wethouders van Valkenswaard officieel heeft medegedeeld dat de plannen voor een wellnesscentrum aan den Dries definitief zijn stopgezet.

8 maart 2016

Op 8 maart 2016 is er een informatiebijeenkomst geweest met betrekking tot de plannen om een wellnesscentrum te ontwikkelen op sportpark den Dries te Valkenswaard. Naar aanleiding van hetgeen medegedeeld en besproken is tijdens de informatiebijeenkomst stelt de vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich op het standpunt niet achter de plannen te kunnen staan.  Er is sprake van aantasting van natuurwaarden van het Waalrese Bos, onvoldoende draagvlak bij omwonenden, onduidelijkheid omtrent behoefte aan wellnesscentrum en voortbestaan Scoutinggroep en Hondenvereniging, geen transparante besluitvorming omtrent locatiekeuze en geheimzinnigheid rondom initiatiefnemers.

[wpdevart_poll id=”1″ theme=”2″]

Wellness
Plannen MEGA-wellnesscentrum
[emailpetition id=”1″]
123

september 2016

Voor aanvang van de zomervakantie heeft de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan met de plannen voor een wellnesscentrum aan Den Dries ter inzage gelegd. Tot 3 augustus konden inspraakreacties worden ingediend. Groen en Heem heeft een reactie ingediend (zie onderstaande link) en aangegeven niet achter de plannen te kunnen staan vanwege het feit dat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. Zo is er nog geen oplossing voor alternatieve geschikte locaties voor Scouting Dick van Toor en de Hondenvereniging. Ook is de gemeenschap in Valkenswaard het sportgebied dan definitief kwijt. Mogelijke toekomstige benutting voor sportverenigingen is dan niet meer mogelijk aangezien de gronden aan de projectontwikkelaar worden verkocht. Ook is aantasting van natuurwaarden van het Waalrese Bos in het geding, kap van bomen door bouwverkeer, mogelijke verslechtering van luchtkwaliteit door toename van verkeers- en vervoersbewegingen, onvoldoende waarborg voor behoud van het rijksmonument, het Urnenveld uit de Bronstijd, door verkoop van de grond. Uit het plan is niet af te leiden of er sprake is van een regionale behoefte aan een wellnesscentrum in Valkenswaard. Toekomstige leegstand moet voorkomen worden.

Uit recente onderzoeksrapporten (o.a. Rabo 2016) blijkt dat de markt aan het verzadigen is en de concurrentie elkaar bevecht met “prijsdumping” om de consument naar zich toe te halen. De afgelopen jaren zijn ook wellnesscentra in de regio failliet gegaan, waaronder in Eindhoven (2), in Roosendaal, Oss en in Veghel.

Hieronder de link naar de inspraakreactie van Groen en Heem Valkenswaard e.o.

genh-20160801-31-inspraakreactie-wellnesscentrum