Weerderdijk 5, Westerhoven.

 

September 2022

De vereniging Groen en Heem heeft een zienswijze ingediend betreffende het ontwerpbestemmingsplan om een voormalig agrarisch bedrijf met runderen in Natuur Netwerk Brabant om te zetten in een paardenbedrijf in het “hogere segment”.

De stikstofruimte voor het voormalige agrarisch bedrijf was 1900 kg en voor het paardenbedrijf is 300 kg stikstofuitstoot voorzien. De zienswijze is er op gericht om 1600 kg stikstof te laten vervallen wat gunstig is voor Natura2000. Er is overleg met de provincie en afgesproken is met de gemeente Bergeijk dat een aangepast conceptontwerpbestemmingsplan ter beoordeling wordt voorgelegd aan Groen en Heem.

Een en ander lijkt dus gunstig uit te pakken voor de natuur. We houden je op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.