ONK Enduro Bergeijk 2023/ Offroad Budel 2023      

Serieuze zorgplicht: geen evenementen zonder goede onderzoeken 

 

Juli 2023

Steeds vaker worden er evenementen georganiseerd die belastend zijn voor de omgeving. Ze veroorzaken hinder voor de omgeving en schade voor de natuur. Overheden moeten zich bewust zijn van hun zorgplicht en geen evenementen toestaan zonder zorgvuldige onderzoeken en benodigde toestemmingen en vergunningen.

Vereniging Groen en Heem heeft samen met de BMF (Brabantse milieu federatie) actie ondernomen tegen zowel een soort motorcrosswedstrijd als een evenement voor offroad rijden met 4×4 terreinwagens door natuurgebieden.

De gemeente Bergeijk had een evenementen-vergunning verleend om in oktober a.s. een wedstrijd in het kader van het Open Nederlands Kampioenschap Enduro rijden te mogen organiseren. Enduro is een wedstrijdsport waarbij zo’n 300 motoren een vooraf uitgestippelde route rijden over onverharde wegen, over bouwlanden en door het bos. In het geval van Bergeijk ging de route door diverse (stilte) natuurgebieden van zowel het Natuur Netwerk Brabant als Natura 2000. Dit is schadelijk voor natuurwaarden en voor de aanwezige beschermde diersoorten.

De vereniging Groen en Heem Valkenswaard maakte bezwaar maar werd als niet belanghebbend “buiten spel gezet” door het gemeentebestuur. Vervolgens is samen met de BMF een preventief handhavings-verzoek ingediend bij de gemeente Bergeijk vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. En tegelijkertijd ook bij de provincie vanwege overtredingen van de Wet natuurbescherming (WNB). De overtredingen waren zodanig ernstig dat de provincie vervolgens aankondigde het voornemen te hebben om een preventieve last onder dwangsom op te leggen van 60.000 euro, indien het evenement doorgang zou vinden. Daarop heeft de organisator besloten om het evenement niet meer te organiseren. De gemeente heeft de verleende evenementenvergunning vervolgens ingetrokken.

In de gemeente Cranendonck zou in oktober een evenement worden georganiseerd waaraan enkele honderden 4×4 terreinwagens door natuurgebieden zouden gaan crossen. Ook hiervoor is een preventief handhavingsverzoek ingediend waarop de organisatie besloot om het evenement te annuleren. Na onderzoeken bleek ook dit evenement door natuurgebieden niet haalbaar.

Het blijkt steeds weer opnieuw dat het noodzakelijk is om er voor te zorgen dat lokale overheden hun zorgplicht voor natuur en milieu serieus gaan nemen en dit soort evenementen pas toestaat op basis van deugdelijke en zorgvuldige onderzoeken. Als er geen schade berokkend wordt dan kan het. Maar dat moet vooraf wel goed onderzocht worden.