Bericht januari 2016

Vergunning voor kap van 238 bomen teruggebracht naar 36 bomen.

Op de site van de gemeente www.valkenswaard.nl is te lezen dat in de week van 18 januari 2016 de Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de gemeente Valkenswaard start met het rooien van populieren in het Dommeldal in gebied Dommelkwartier.

Het belangrijkste doel hiervan is om de percelen geleidelijk om te vormen naar een gevarieerde singel met voornamelijk boomsoorten die hier van nature thuishoren. Een andere reden is dat de populieren minder vitaal worden en daardoor op termijn gevaarlijk zijn voor het verkeer en de recreant.
De Bosgroep voert de werkzaamheden uit volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna worden ontzien.

Het zal duidelijk zijn dat wij zeer verheugd zijn dat het aantal te kappen bomen teruggebracht is naar een beduidend kleiner aantal van 36.

 

Bericht juni 2015

We geloven onze ogen niet… maar we hebben GOED NIEUWS!

Na bezwaar van Groen en Heem Valkenswaard en omstreken (voorheen Milieuwerkgroep Valkenswaard), en klachten van inwoners en raadsleden is de vergunning die Gemeente Valkenswaard zichzelf had toegekend voor het kappen van 238 bomen aan de Loonderweg, ingetrokken!!!

De gemeente geeft hiermee dus eigenlijk aan dat ze niet goed hebben nagedacht voordat ze de vergunning hebben verstrekt! We vragen ons dan wel af of er eigenlijk wel een beleid met een visie is, of dat er zomaar wat gedaan wordt!

We zullen de stappen die de gemeente zet dus nauwlettend in de gaten houden!

Lees verder de raadsinformatiebrief (door op de link te klikken kunt u het bestand downloaden): raadsinformatiebrief kapvergunningen Loonderweg

De gemeente heeft het voornemen om aan de Loonderweg en ter hoogte van de Wannerwei in totaal 238 bomen te kappen, vooral populieren maar ook andere soorten. Er was een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 110 bomen maar ineens worden vergunningen verleend voor 238 bomen. De kap zou nodig zijn ten behoeve van rioleringswerkzaamheden en vanwege onveiligheid. Van de uitvoerder hebben wij begrepen dat daarvoor maar 10 bomen gekapt hoeven te worden. Het is dan ook heel moeilijk te begrijpen dat er ineens 238 bomen moeten verdwijnen. Het is niet te accepteren dat de gemeente hiertoe heeft besloten en zijn van mening dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna in het gebied. Denk aan kappen in het broedseizoen, vernietiging van leefgebied van vogels. De wielewaal (beschermde vogelsoort) huist in het gebied en zal, als het kappen doorgaat, uit het gebied verdwijnen.
De milieuvereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. i.o maakt bezwaar tegen de verleende kapvergunningen. Zij kunnen uw steun goed gebruiken. e-mail: info@groenenheem.nl
Laat ook uw stem horen bij de gemeente.

Lees verder ter info het bij de gemeente ingediende bezwaarschrift (door op de link te klikken kunt u het bestand downloaden):

https://www.groenenheem.nl/wp-content/uploads/2015/05/150513bezwaar-BWkapvergunningLoonderweg.doc

IMG_0489
IMG_0492
IMG_0488