Om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren kent Groen en Heem Valkenswaard e.o. een aantal werkgroepen, elk met doelstellingen afgeleid van de algemene verenigingsdoelstelling en de missie en visie. Voor de periode tot 2020 kent de vereniging de volgende werkgroepen: Natuurbehoud Waalre, Natuur behoud Valkenswaard, Cultureel Erfgoed, Natuur en Milieu, Ruimtelijke Ordening, Publiciteit en Activiteiten.