Groen en Heem Valkenswaard en omstreken

Groen & Heem

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Met het oog op het vertrouwen van onze leden respecteren wij de privacy van onze leden bij de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met het gebruik dat zij van onze website www.groenenheem.nl  (‘website’) maken. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens slechts in het kader van onze vereniging en om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van Groen en Heem Valkenswaard e.o.. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Groen en Heem Valkenswaard e.o. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?
Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden: Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
De gegevens kunnen gebruikt worden voor:
• informatieve doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven;
• maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren;
• voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Groen en Heem Valkenswaard e.o bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@groenenheem.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
Groen en Heem Valkenswaard e.o maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld autorisaties voor beperkte groepen medewerkers.

Het gebruik van cookies
Groen en Heem Valkenswaard e.o maakt soms gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de
website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Cookies van derde partijen
Groen en Heem Valkenswaard e.o maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools. Groen en Heem Valkenswaard e.o gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Groen en Heem Valkenswaard e.o
Postbus 567
5550 AN Valkenswaard
Nederland
E-mail: info@groenenheem.nl
Telefoon:+31-(0)40-22 60 010

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per
e-mail: info@groenenheem.nl.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 31 juli 2018.