Centiemhof 24 in Valkenswaard (Dommelen)

 

Februari 2023

Momenteel staat er op Centiemhof 24 een oude onbewoonde boerderij met cultuurhistorische waarden. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van deze boerderij om vervolgens 8 woningen op het perceel te bouwen.

Groen en Heem heeft, samen met omwonenden, beroep ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant. Onder meer zijn voorwaarden t.a.v. de bescherming van de twee monumentale bomen (linden) die dicht tegen de huidige woning aan staan niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Daar komt bij dat het aanvullend vleermuizenonderzoek niet is uitgevoerd volgens het verplichte vleermuizenprotocol. Verder is er sprake van verkeersonveilige situaties en het onderzoek naar stikstofeffecten op het nabijgelegen Natura2000-gebied is onvolledig.

In november 2023 zijn op verzoek van de gemeente Valkenswaard gesprekken gepland met omwonenden en Groen en Heem om te onderzoeken in hoeverre constructieve oplossingen mogelijk zijn.