Bestemmingsplan Maastrichterweg 249-255 Valkenswaard

Tops International Longines Arena 

 

Oktober 2023

We hebben bij de Raad van State een voorlopige voorziening (spoedprocedure) gevraagd om te voorkomen dat er een vergunning zal worden verleend om al met de bouw van het hotel te kunnen beginnen. Inmiddels is bekend dat de zitting bij de RvS op 11 december 2023 zal zijn. Waarom deze voorlopige voorziening? Die hebben wij aangevraagd omdat als de vergunning wordt verleend er met de bouw mag worden begonnen. En dan kunnen er onomkeerbare gevolgen ontstaan, voordat de Raad van State heeft beslist in het beroep tegen het bestemmingsplan.

Bij de aanvraag voor de vergunning om met de bouw van het hotel behoren allerlei stukken. Uit deze rapporten, die eind april 2023 zijn opgesteld, blijkt dat het bedrijf uitgaat van de aanwezigheid van in totaal zo’n kleine 900 paarden. Dat is heel opmerkelijk aangezien de gemeenteraad eind mei 9dat is een maand later) het bestemmingsplan heeft vastgesteld waarbij uitgegaan wordt van zo’n kleine 600 paarden. Waarom er bij de aanvraag van de vergunning ineens wordt uitgegaan van zo’n 300 paarden meer is niet duidelijk.

Mei 2023

Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard het bestemmingsplan Maastrichterweg 249-255 vastgesteld. De twee locaties worden daarmee samengevoegd tot een bedrijf. Het plan maakt de bouw van een hotel met 60 kamers mogelijk, inclusief een luxe zwembad. Het hotel is bestemd voor gasten van het paardenbedrijf. Het hotel zal worden gebouwd op het perceel Maastrichterweg 255, een momenteel leegstaande locatie met vervallen stallen, waar zo’n 6 jaar geleden een varkensbedrijf was gevestigd.

Er vinden verder per jaar 5 grote internationale wedstrijdevenementen plaats waaraan deelgenomen wordt met honderden paarden. De evenementen hebben een grote verkeersaantrekkende werking door het vervoer van de paarden in veelal grote trailers en vrachtwagens. Het bedrijf heeft een stallencomplex waar 512 paarden gestald kunnen worden. Ook komen er duizenden bezoekers, veruit de meesten met de auto..

Naast de 512 paarden die zo’n 75 dagen per jaar aanwezig zijn heeft het bedrijf nog zo’n 75 paarden die permanent aanwezig zijn. In totaal gaat het dus om zo’n kleine 600 paarden.

Het complex ligt vlakbij het Natura 2000-gebied Leenderbos een natuurgebied dat heel kwetsbaar is voor stikstof en ook al in ernstige mate is aangetast. Met name geldt dit voor De Malpie.

Groen en Heem heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen dit bestemmingsplan. Naar onze mening verslechtert het natuurgebied vanwege aantasting door stikstof verder. Het bedrijf beschikt op dit moment ook niet eens over een verplichte natuurvergunning. De plannen gaan ervan uit dat het bedrijf de stikstofrechten van de voormalige varkenshouderij opnieuw kan gebruiken. Maar die varkenshouderij is al jaren geleden beëindigd. Men maakt dan gebruik van het zogenaamde tovermiddel dat “intern salderen” heet. In het beroep bij de Raad van State proberen we aan te tonen dat het op die manier “wegpoetsen” van stikstofuitstoot niet is toegestaan.

Een andere deel van het beroep heeft te maken met regelgeving in de provinciale omgevingsverordening. Daarin worden voorwaarden gesteld met betrekking tot nieuwe bedrijfsontwikkelingen in het buitengebied. De bouw en exploitatie van een hotel, op een locatie waar een paardenhouderij zich bevindt (zoals op Maastrichterweg 249) zien wij als een nieuwe bedrijfsfunctie starten. In de provinciale omgevingsvergunning staat dat bij het starten van een nieuwe bedrijfsfunctie in het buitengebied de bebouwing ten hoogste 1 hectare mag zijn. De nu al aanwezige bebouwing op het perceel Maastrichterweg 249 overtreft ruimschoots de 1 hectare.