Groen en Heem Valkenswaard en omstreken

Groen & Heem

Je bent op een archiefpagina


Dossier: Kap 90 oude bomen aan Luikerweg


9 Juli 2019

Op de informatieavond N69-Zuid op 2 juli is toegelicht dat bij het groot onderhoud aan de Luikerweg dit najaar de kap van 51 bomen met monumentale status nu niet meegenomen zal worden. Volgens de provincie is de kap van deze bomen wel nodig vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, maar niet mogelijk zonder een bestemmingsplanwijziging. De maatregelen m.b.t. deze bomen wordt daarom meegenomen naar de planstudie N69-zuid.

Groen en Heem heeft grote twijfels bij het argument van de verkeersveiligheid en verzet zich tegen de kap van de eeuwenoude bomen.

De werkelijke reden is dat de N69 een internationale verbindingsweg is met een Europese status met een belangrijke rol in het verkeers- en vervoerssysteem. De N69 valt in de categorie: gebiedsontsluitingswegen waarvoor een verplichte snelheid moet gelden van 80 km per uur.

Het voorstel van Groen en Heem om de snelheid te verlagen naar 60 km per uur zal daarom niet overgenomen worden. Bij die snelheid blijft er van het veiligheidsargument niets overeind.

Doordat de 51 bomen uit de kapaanvraag niet gekapt worden, dient een ander proces te worden gevolgd. De kapaanvraag voor de overige 35 bomen zal i.p.v. via een vergunning via een melding bij de omgevingsdienst behandeld gaan worden, waarbij aangegeven wordt dat de kap van de overige 35 bomen zal worden gecompenseerd.

Groen en Heem volgt de ontwikkelingen nauwlettend

Juni 2019

Recentelijk is bekend geworden dat de provincie Noord-Brabant een aanvraag heeft ingediend bij de gemeente Valkenswaard voor de kap van ca 90 bomen aan de Luikerweg. Het gaat om veel oude eiken (waarvan een behoorlijk aantal monumentaal). De bomenrij heeft een zeer belangrijke natuur- en milieuwaarde en is tevens van groot cultuurhistorisch belang voor Valkenswaard.

Ter informatie verwijzen we u naar een landschapsbiografie van de heemkundekring Weerderheem. (Door op de link te klikken kunt u het bestand downloaden)

De kap zou nodig zijn voor groot onderhoud en verbetering van de veiligheid, vooruitlopend op ontwikkelingen voor de aanleg van de N69-Zuid.
Op geen enkele manier is daadwerkelijk aangetoond dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd en wat de noodzaak daarvan is. Sterker nog, uit vele onderzoeken blijkt dat door het kappen de snelheden alleen maar toenemen en de verkeersveiligheid eerder afneemt.

Een van onze leden is een petitie begonnen, zowel tegen de kap aan de Luikerweg als tegen de voorgenomen massale kap van bomen langs wegen en natuurgebieden in Brabant.

De petitie is bestemd voor de Tweede Kamer en voor de Koning.

Tevens naar de Koning aangezien hij wellicht als een van de weinige er nog wat echt aan kán veranderen. Dit kabinet lijkt te onwillig en de rechters zijn vaak te onmachtig om de kap te kunnen verbieden.

Economische belangen prevaleren waarbij voorbij wordt gegaan aan klimaatakkoorden en het streven naar behoud van de in Nederland toch al fors onder druk staande natuur.

Hieronder de beide links naar de petities en we vragen om uw steun en roepen u op om de petities te ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/kap-met-kappen-in-valkenswaard?locale=nl

https://petities.nl/petitions/stop-kappen-in-brabant?locale=nl