Vooroverleg over behoud van het groen bij sloop en nieuwbouw plan Wilde Wingerd in Valkenswaard

 

Januari 2023

Woningbelang nodigde Groen en Heem in een vroeg stadium uit om de plannen te bekijken. Wij zijn daar blij mee. Op deze manier kunnen we zien of er behoorlijk om gegaan wordt met het groen binnen het plan. We hoeven dan in een later stadium niet meer te proberen om te redden wat er te redden valt.

De Wilde Wingerd is een rustige straat in de wijk Het Gegraaf aan de westkant van Valkenswaard. De huizen zijn in het bezit van Woningbelang, de woningbouwcorporatie van Valkenswaard en Bergeijk. De Wilde Wingerd bestaat uit een straat met een aantal doodlopende zijstraten die allemaal die zelfde naam dragen. De huizen zijn oud en er zijn al langere tijd plannen om de huizen te slopen en er nieuwbouw neer te zetten. Woningbelang wilde aan Groen en Heem in een vroeg stadium de plannen tonen, de impact op de bomen bespreken en met ons overleggen over hoe we de nieuwe groeninrichting beoordelen.

Wij zijn van mening dat de plannen er goed uit zien. Er wordt zorgvuldig met de twee zeer waardevolle bomen omgegaan en er blijven zoveel mogelijk bomen behouden. Aan kappen is niet te ontkomen. Het huidige stratenplan en dus ook de tuinen verdwijnen. Vandaar dat er 42 bomen gekapt moeten worden. Maar waar het niet nodig is wordt niet gekapt. In het plan staan 2 heel bijzondere bomen (Hollandse Linde en Oostenrijkse Eik) welke erg goed beschermd gaan worden tijdens en na de bouw, wat ook in de regels van de vergunning wordt opgenomen. Daarnaast blijven er ook een groot aantal bomen staan en worden er nieuwe geplant op de plaats waar nu nog een speeltuintje is. Door het stratenplan te veranderen wordt een parkachtige groene ruimte gecreëerd waar een nieuw speeltuintje zal komen. Daar zal straks ook de Oostenrijkse Eik (Quercus turneri, zie foto) een prominente plaats innemen.

De Oostenrijkse Eik in januari 2023

Wat betreft de duurzaamheid: zodra de huidige bewoners vertrokken zijn wordt de stichting Struikrovers ingeschakeld. Zij proberen zoveel mogelijk struiken en planten een andere bestemming te geven. Kijk op https://www.struikroven.nu

Voor wat betreft de huizen: men denkt aan deels houten woningen gebouwd met CLT (Cross laminated timber). Daarmee is snel te bouwen en met minder CO2 uitstoot. In het hout is CO2 vastgelegd tijdens de groei van de bomen. Die CO2 blijft nu vastgelegd zolang de huizen zullen bestaan. En mogelijk langer want CLT is makkelijker te hergebruiken dan betonnen of gemetselde constructies. De keukens worden van Chainable https://www.chainable.nl. Dit bedrijf bouwt circulaire keukens waar geen bomen voor gekapt hoeven te worden.

Woningbelang heeft een generieke ontheffing van de provincie vwb vogels en vleermuizen. (Zie ook bulletin van december 2022, elders op deze website). Het bedrijf gaat zorgvuldig om met flora en fauna. Dat wij in een vroeg stadium onze mening mogen geven over plannen verheugt ons zeer.

Inmiddels ligt het vastgestelde bestemmingsplan “De Wilde Wingerd” ter inzage tot eind november 2023. Je vindt het op de site van de gemeente Valkenswaard.