Dorpsstraat Borkel en Schaft (bij de molen)

In januari 2022 heeft de gemeente Valkenswaard een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het betreft de bouw van woningen achter de molen St. Antonius Abt en de herontwikkeling van de oude molenaarswoning. De vrees bestaat dat de ontwikkeling nadelig uitpakt voor de werking van de molen en voor natuurwaarden. Ook de kwaliteit van de aanwezige molenbiotoop zal in ernstige mate verslechteren.
Middels een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan hebben we onze zorgen kenbaar gemaakt. We blijven de ontwikkelingen volgen.