Doe met ons mee en/of steun ons

De vereniging werkt met vrijwilligers en heeft leden nodig om haar doelstellingen te bereiken. Want hoe groter de vereniging, des te sterker is onze stem en onze invloed op gemeentelijke besluitvorming. Het huidige aantal leden bedraagt 146 (december 2018).

Wil je een bijdrage leveren aan het behoud van onze natuur , milieu en erfgoed? Door het lidmaatschap ( of donateurschap) versterk je onze positie en wordt onze daadkracht vergroot. Dat een krachtige stem nodig is de laatste jaren wel gebleken. Denk maar aan Westparallel N69, Dommelkwartier, kap populieren Loonderweg, overlast Eurocircuit, snelfietspad van 3 meter over de Malpie, etc. Door middel van een lidmaatschap geef je aan onze doelstellingen te onderschrijven, waardoor ons maatschappelijk draagvlak wordt versterkt.

We streven tevens naar een actieve participatie van mensen uit alle leeftijdsgroepen waarbij extra inspanningen worden verricht voor participatie van jongeren. Actieve participatie is echter geen “must”.

Ook zoeken wij nog leden voor o.a. onze versterking van werkgroepen Natuur, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Ledenactiviteiten, etc.

Meld je nu aan via info@groenenheem.nl en vergroot ons maatschappelijk draagvlak. Je ontvangt 4 keer per jaar ons bulletin en je kunt gratis meedoen aan onze activiteiten (o.a. wandelingen, lezingen)! Ook voor meer informatie omtrent werkgroepen e.d. kun je terecht bij info@groenenheem.nl of vul het contactformulier op de website in.

Door je lidmaatschap of donateurschap ondersteun je het behoud, de ontwikkeling en versterking van onze natuur, ons milieu en het cultuurhistorisch erfgoed in de Gemeente Valkenswaard e.o. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 10 per kalenderjaar. Overige gezinsleden zijn gratis lid.

Opgave kan tevens bij het secretariaat (via mail aan: info@groenenheem.nl) of door overmaking van € 10,- (evenredig deel bij aanmelding in de loop van het kalenderjaar) op bankrekeningnummer: NL 17 TRIO 0391081616 t.n.v. Groen en Heem Valkenswaard en omstreken onder vermelding “nieuw lidmaatschap en emailgegevens”. Het verstrekken van adres en of telefoonnummer is optioneel.

Folder2017