Plan luxe hotel Tops de ijskast in

Plan Luxe hotel Tops de ijskast in

Op vrijdag 19 januari verscheen in het Eindhovens Dagblad een artikel met de kop: “Plan luxe hotel Tops de ijskast in”.

Wat was er aan de hand? Tops Vastgoed BV had bij de gemeente een wijziging van het bestemmingsplan Maastrichterweg 249-255 aangevraagd om onder meer de bouw van een luxe hotel met 60 kamers en een zwembad mogelijk te maken.
Dat zou dan gebouwd moeten worden bij de reeds aanwezige tribunes en stallen, ter hoogte van Maastrichterweg 255. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de zomer van 2022 ter inzage gelegen. Groen en Heem heeft toen al een zienswijze ingediend en daarin de gemeenteraad er op gewezen dat dit plan op deze manier niet gerealiseerd kan worden.
Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan (Maastrichterweg 249-255) toch gewijzigd vastgesteld en daarmee in feite een vergunning verstrekt voor het mogelijk maken van de bouw van het hotel.
Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan is Groen en Heem in beroep gegaan. Maar de behandeling van zo’n beroep kan nog al eens flink opgeschoven worden in de tijd. En met de vergunning in de hand zou Tops Vastgoed BV met de bouw kunnen beginnen.
Vandaar dat Groen & Heem een voorlopige voorziening heeft aangevraagd. Dat is een uitspraak van de rechter die voorkomt dat er iets gedaan kan worden met de vergunning.
De voorzieningenrechter van de Raad van State was het met ons eens: er is onder andere geen behoorlijke stikstofberekening gemaakt. Zij kende de voorlopige voorziening toe.