Kap oude eiken aan Luikerweg

Op de informatieavond N69-Zuid op 2 juli 2019 is toegelicht dat bij het groot onderhoud aan de Luikerweg dit najaar de kap van 51 bomen met monumentale status nu niet meegenomen zal worden. Volgens de provincie is de kap van deze bomen wel nodig vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, maar niet mogelijk zonder een bestemmingsplanwijziging. De maatregelen m.b.t. deze bomen wordt daarom meegenomen naar de planstudie N69-zuid.

Groen en Heem heeft grote twijfels bij het argument van de verkeersveiligheid en verzet zich tegen de kap van de eeuwenoude bomen. De oude eiken vertegenwoordigen, naast uiteraard een belangrijke ecologische waarde, een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Voor meer informatie verwijzen we naar het document Landschapsbiografie van de Heemkundekring Weerderheem van Valkenswaard, te raadplegen via de pagina Actuele dossiers.

De werkelijke reden is dat de N69 een internationale verbindingsweg is met een Europese status met een belangrijke rol in het verkeers- en vervoerssysteem. De N69 valt in de categorie: gebiedsontsluitingswegen waarvoor een verplichte snelheid moet gelden van 80 km per uur.

Het voorstel van Groen en Heem om de snelheid te verlagen naar 60 km per uur zal daarom niet overgenomen worden. Bij die snelheid blijft er van het veiligheidsargument niets overeind.

Doordat de 51 bomen uit de kapaanvraag niet gekapt worden, dient een ander proces te worden gevolgd. De kapaanvraag voor de overige 35 bomen zal i.p.v. via een vergunning via een melding bij de omgevingsdienst behandeld gaan worden, waarbij aangegeven wordt dat de kap van de bomen zal worden gecompenseerd.

Groen en Heem volgt de ontwikkelingen nauwlettend.